Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024kostel sv. Marka Markovice
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
První zmínka o farním kostele sv. Jiří se datuje r. 1282. Více z dějin není známo. Zachovalo se pouze torzo. Některé detaily jako okna a římsy svědčí o počátku 14. století jako o době vzniku. Později byl ještě upravován.
Kostel nechal opravit r. 1531 Kuneš Bohdanecký z Hodkova, majitel žlebského panství. Když bylo sídlo farnosti v roce 1540 přeloženo do Žlebů, začal veliký kostel chátrat.
V druhé polovině 17. století byl ještě opraven. Avšak v dalších letech nadále chátral, že byl určen ke zboření. V roce 1829 byla stržena loď a v r. 1830 i věž. Dva zvony z let 1512 a 1570 byly přemístěny ke svaté Anně. Teprve roku 1860 došlo k opravě, díky rodině Auerspergů, která nám zachovala zbytek stavby pro dnešní dobu.
Kdy byl kostel zasvěcen sv. Markovi není známo.
(c) 2005-2024 Farnost Žleby