Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024kostel sv. Anny Markovice
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
V roce 1692 byl opodál kostela sv. Marka v Markovicích postaven Janem Křtitelem svob. pánem z Kaisersteinu, raně barokní kostel sv. Anny.
Tato běžná barokní stavba byla roku 1912 stržena a na místě postavena nová pseudorománská hrobka rodiny Auerspergů.
Markovická hrobka byla dokončena za vlády knížete Františka Josefa († 1938). Počínajíc jeho dcerou Charlottou, která zemřela v roce 1907 a byla do sv. Anny pochována jako první, sem byli pohřbíváni všichni další potomci.
Předešlé generace žlebských Auerspergů byly pochovávany do původní hrobky vedle farního kostela Narození Panny Marie ve Žlebech.
V r. 1986, když se rozšiřovala těžba kamene, musela zanedbaná a zchátralá hrobka ustoupit kamenolomu. Byla to kopie dómu v Šibeniku (Dalmácie).
Z toho důvodu došlo k exhumaci tělesných ostatků knížat z Auerspergu, jejich přeložení do nových rakví a převezení do krypty hřbitovního kostela sv. Marka na druhé straně lomu.
(c) 2005-2024 Farnost Žleby