Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
O filiálním kostelu svatého Bartoloměje je první zpráva r. 1352 jako o farním. Ze stavby je možno usoudit, že vznikl již před polovinou 13. století postavený v pozdně románském až gotickém slohu.
Na počátku 16. století postavena na boku kostela věž a portál. Na věži byl zavěšen zvon, zhotovený Danielem Draštíkem v roce 1519. Další zvon z roku 1678, který nechali udělat u zvonaře Wiesenbauera z Jihlavy zdejší farníci, spolu s farníky z nedalekých Hostovic. Tento zvon se nedochoval, neboť byl zabaven za první světové války.
Asi kolem roku 1623 zanikla fara. V roce 1702 je kostel velmi zpustlý se zříceným stropem.
Nynější kostel je jednolodní kamenná, omítnutá stavba, stojící na hřbitově, nad údolím v němž leží vesnice.
(c) 2005-2024 Farnost Žleby