Farnost Žleby
Dnes: Středa, 2. postní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.2.2024kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
Farní kostel Nejsvětější Trojice zde existoval již roku 1352.
Majitelka zdejší tvrze Johanka Polyxena, rozená Mitrovská z Nemyšle se svým manželem Adamem Jaroslavem Schofmanem z Hemrlesu pořídili v roce 1655 křtitelnici. Dále r. 1660 objednali dva zvony u Benedikta Briota Lotrinského. Dochoval se pouze jeden zvon na jedné z věží.
Bylo dostavěno průčelí se dvěma věžemi a stavba dnešního kostela. Podle některých pramenů až v roce 1692.
Bernard František Věžník s manželkou nechali roku 1676 zhotovit v Praze další zvon, již třetí, který byl umístěn spolu se starším snad v severní věži. Oba v první světové válce byly zabaveny a tudíž se nedochovaly.
Někdy po roce 1650 se kostel uvádí jako filiální. V roce 1717 byl kostel stavebně upraven a opět uveden jako farní.
Na začátku 18. století bylo vybudováno dvojramenné schodiště osázené kamennými sochami. Zvýšení lodě a věží bylo provedeno roku 1837.
(c) 2005-2024 Farnost Žleby