Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Kostely a kaple ve farnosti
strana 1, strana 2, strana 3
Licoměřice - sv. Kateřiny, panny a mučednice

Připomíná se prvně k r. 1353 (resp. 1359). Stavba pochází asi z této doby. Byla však později, v 15. stol. upravena.
Markovice - Kostel sv. Marka

Kněžiště gotického kostela z konce 13. století, jehož loď byla stržena roku 1819. Uvnitř jsou cenné gotické nástěnné malby, poškozené při opravě v roce 1933, a náhrobky z poloviny 16. stol.
Markovice - Kostel sv. Anny (zbořen 1986)

V roce 1692 byl opodál kostela sv. Marka v Markovicích postaven Janem Křtitelem svob. pánem z Kaisersteinu, raně barokní kostel sv. Anny.
Okřesaneč - sv. Bartoloměje, apoštola

Připomíná se zde prvně k r. 1352, (1358) jako farní. Ze stavby samé je možno však souditi, že vznikl před polovinou 13. stol.
Potěhy - sv. Gotharda, biskupa

První zpráva o farním kostele svatého Gotharda se datuje do roku 1268. Byl obnoven a po té v letech 1856 – 1873 znovu důkladně přestavěn v novogotickém stylu.

strana 1, strana 2, strana 3
(c) 2005-2024 Farnost Žleby